יום 6 - צהרים - מדיטציה מונחית - מודעות רחבה, היפתחות למרחב - הקלטה 15