יום 2 - בוקר - הנחיות למדיטציה - התרווחות בגוף - הקלטה 2