ודאנה Vedana

הקלטה
5 - שימי לוי - 04.08.2023 - יום 3 - בוקר - הנחיות למדיטציה - ודאנה - הקלטה 5.mp3
הקלטה
9 - שלומית שלו - 12.07.2023 - יום 4 - צהרים - מדיטציה מונחית - תגובתיות התודעה לתחושות - הקלטה 9.mp3
הקלטה
11 - סנדיה בר קמה - 13.07.2023 - יום 5 - בוקר - הנחיות למדיטציה - להפנות את תשומת הלב אל הנעים - הקלטה 11.mp3
הקלטה
6 - שלומית שלו - 11.07.2023 - יום 3 - צהרים - מדיטציה מונחית - תשומת לב לתחושות נעימות ולא נעימות - הקלטה 6.mp3
הקלטה
10 - נייתן גלייד - 10.04.2023 - יום 4 - בוקר - הנחיות מדיטציה - ודאנה - הקלטה 10.mp3
הקלטה
9 - נייתן גלייד - 09.04.2023 - יום 3 - ערב - שיחת דהרמה - ודאנה - הקלטה 9.mp3
הקלטה
8 - ערן הרפז - 16.01.2023 - יום 4 - בוקר - מדיטציה מונחית - חלופיות (אניצ'ה) ונימה תחושתית (ודאנה) - הקלטה 8.mp3
הקלטה
לוי - 28.10.2022 - בוקר - הנחיות מדיטציה - נעים, לא נעים, ודאנה - הקלטה 5.mp3
הקלטה
גלייד - הקלטה 14 - 03.10.2022 - בוקר - הנחיות מדיטציה - Vedana practice.mp3
הקלטה
26.09.2018 - עין דור - נייתן גלייד - יום 3 - הוראות - ודאנה.mp3
הקלטה
26.09.2018 - עין דור - זהר לביא - ודאנה וסוף הדוקהה.mp3
הקלטה
הנחיות ודאנה ורגשות 2019_07_06_09_34_41.mp3