יום 5 - בוקר - הנחיות למדיטציה - להפנות את תשומת הלב אל הנעים - הקלטה 11