10.04.2023 - יום 4 - בוקר - הנחיות מדיטציה - ודאנה - הקלטה 10