השתוות הנפש Upekka

הקלטה
16 - ראדהה ניקולסון - 27.08.2023 - יום 6 - ערב - שיחת דהרמה - Equanimity - הקלטה 16.mp3
הקלטה
21 - סטיבן פולדר - 09.08.2023 - יום 8 - צהרים - מדיטציה מונחית - אופקה - הקלטה 21.mp3
הקלטה
זר אביב - הקלטה 5 - 21.07.2022 - צהריים - מדיטציה מונחית - אופקהה.mp3
הקלטה
25-7-19 - עין דור - דונלד רותברג - אקווינימיטי.mp3