השתוות הנפש Upekka

הקלטה
זר אביב - הקלטה 5 - 21.07.2022 - צהריים - מדיטציה מונחית - אופקהה.mp3
הקלטה
25-7-19 - עין דור - דונלד רותברג - אקווינימיטי.mp3