יום 6 - הקלטה 14 - ערב - שיחת דהרמה - אופקהא - ראייה צלולה