יום 7 - הקלטה 15 - בוקר - הנחיות למדיטציה - אופקהא - המבט היציב של החוכמה