Audio library

Records for:
ריטריט ויפסנא של 10 ימים - יהל אביגור
Insight Meditation Retreat - 10 Days - Yahel Avigur
2023
Day שם המורה Talk title
1
Yahel Avigur
08.02.2023 - יום 1 - ערב - מדיטציה מונחית - הקלטה 1
2
Yahel Avigur
09.02.2023 - יום 2 - בוקר - הנחיות מדיטציה - הנחיות בסיס למדיטציית נשימה - הקלטה 2
3
Yahel Avigur
10.02.2023 - יום 3 - צהרים - מדיטציה מונחית - נשימה, גוף - הקלטה 3
3
Yahel Avigur
10.02.2023 - יום 3 - ערב - שיחת דהרמה - מיומנות עם מכשולים וקשיים - הקלטה 4
4
Yahel Avigur
11.02.2023 - יום 4 - בוקר - הנחיות מדיטציה - מיומנות עם חמשת המכשולים - הקלטה 5
5
Yahel Avigur
12.02.2023 - יום 5 - צהרים - מדיטציה מונחית - עבודה עם מטא בתחושות - הקלטה 6
6
Yahel Avigur
13.02.2023 - יום 6 - בוקר - הנחיות מדיטציה - מיומנות עם מצבי תודעה - הקלטה 7
6
Yahel Avigur
13.02.2023 - יום 6 - ערב - שיחת דהרמה - אניצ'ה - הקלטה 8
6
Yahel Avigur
13.02.2023 - יום 6 - ערב - מדיטציה מונחית - מטא - הקלטה 9
7
Yahel Avigur
14.02.2023 - יום 7 - בוקר - הנחיות מדיטציה - אניצ'ה, שינוי, ארעיות - הקלטה 10
8
Yahel Avigur
15.02.2023 - יום 8 - צהרים - מדיטציה מונחית - אנאטה - הקלטה 11
8
Yahel Avigur
15.02.2023 - יום 8 - ערב - שיחת דהרמה - להקל על העצמי, להבין יצירת עצמיים - הקלטה 12
9
Yahel Avigur
16.02.2023 - יום 9 - בוקר - הנחיות מדיטציה - הסאטיפטנה, רגישות הולכת ומעמיקה - הקלטה 13

Records for:
ריטריט ויפסנא של 10 ימים - יהל אביגור
2023