13.02.2023 - יום 6 - ערב - שיחת דהרמה - אניצ'ה - הקלטה 8