12.02.2023 - יום 5 - צהרים - מדיטציה מונחית - עבודה עם מטא בתחושות - הקלטה 6