10.02.2023 - יום 3 - צהרים - מדיטציה מונחית - נשימה, גוף - הקלטה 3