14.02.2023 - יום 7 - בוקר - הנחיות מדיטציה - אניצ'ה, שינוי, ארעיות - הקלטה 10