15.02.2023 - יום 8 - צהרים - מדיטציה מונחית - אנאטה - הקלטה 11