13.02.2023 - יום 6 - ערב - מדיטציה מונחית - מטא - הקלטה 9