15.02.2023 - יום 8 - ערב - שיחת דהרמה - להקל על העצמי, להבין יצירת עצמיים - הקלטה 12