08.02.2023 - יום 1 - ערב - מדיטציה מונחית - הקלטה 1