11.02.2023 - יום 4 - בוקר - הנחיות מדיטציה - מיומנות עם חמשת המכשולים - הקלטה 5