16.02.2023 - יום 9 - בוקר - הנחיות מדיטציה - הסאטיפטנה, רגישות הולכת ומעמיקה - הקלטה 13