שיחות דהרמה מוקלטות

הקלטות עבור:
ריטריט מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית כריסטופר טיטמוס ומנחים נוספים
2019

יום בקורס: 2
יום בקורס: 3
יום בקורס: 5
יום בקורס: 5
יום בקורס: 7
יום בקורס: 7
יום בקורס: 7