למחוק 15-9-18-עין דור-מיכל גורל-הברווזים של נילס.mp3