שיחות דהרמה מוקלטות

יום בקורס שם המורה כותרת שיחה
קתרין מגי Cm7 The Art of Not Waiting לשמיעה
אקינצ’נו Akin32sati and its challenges-hindrances לשמיעה
קתרין מגי Cm3 Looking for Definition לשמיעה
קתרין מגי Cm8 Plato says practice dying לשמיעה
אקינצ’נו Akin20stages of meditation-review on stilling thoughts לשמיעה
אקינצ’נו Akin11The hindrances (5 nivarana) לשמיעה
אקינצ’נו Akin16Bat El Guided Metta Meditation לשמיעה
אקינצ’נו Akin21Mindfulness in context-bhavana-satipatthana לשמיעה
אקינצ’נו Akin12Mind-Citta and its functions & qualities לשמיעה
אקינצ’נו Akin17Morning-Cittanupassana 3 Questions לשמיעה
אקינצ’נו Akin13Brahmavihara-4 Immeasureables לשמיעה
אקינצ’נו Akin18Buddha as therapist - 4 Noble Truths לשמיעה
אקינצ’נו Akin08 Sati and its images לשמיעה
אקינצ’נו Akin14Guided Metta Meditation לשמיעה
אקינצ’נו Akin19Morning-5 ways of stilling thoughts לשמיעה
אקינצ’נו Akin15Morning-Footnote on Citta לשמיעה
אקינצ’נו Akin05 Birth and Death (2 hrs) לשמיעה
אקינצ’נו Akin02 Relationship and Sangha לשמיעה
אקינצ’נו Akin06 Sankharas לשמיעה
אקינצ’נו Akin03 Q & A Relationship and Sangha לשמיעה
אקינצ’נו Akin7 Q&A - Consciousness לשמיעה
אקינצ’נו Akin4a Group Discussion- Rela לשמיעה
אקינצ’נו Akin04b Group Discussion- Relationship לשמיעה
אקינצ’נו Akin01 Introduction& Meditation לשמיעה

עמודים

עמודים