יום 2 - הקלטה 5 - ערב - שיחת דהרמה - Nothing to do, just watch the show

סטיבן פולדר
סוג ההקלטה: 
שיחות דהרמה
שפת ההקלטה: 
אנגלית
איכות ההקלטה: 
איכות נמוכה

מידע נוסף אודות ההקלטה:

שנה: 
2024
מספר שיחה: 
5
יום בקורס: 
2