יום 2 - הקלטה 5 - ערב - שיחת דהרמה - Nothing to do, just watch the show