יום 2 - הקלטה 4 - ערב - שיחת דהרמה - חופש (לראות כריש לוויתן)