11.04.2023 - יום 5 - בוקר - שאלות ותשובות - הקלטה 15