סריקת גוף

הקלטה
A short reclining meditation (10 minutes)