Guided reclining meditation

ג'איה אשמור
סוג ההקלטה: 
מדיטציה מונחית
שפת ההקלטה: 
אנגלית
איכות ההקלטה: 
איכות בינונית

מידע נוסף אודות ההקלטה:

שם השיחה: 
Guided lying Meditation (10 min)
שם המורה: 
Jaya Ashmore
שנה: 
2011
מספר שיחה: 
0

A short reclining meditation (10 minutes) with grounding and body scan