אי שניות

הקלטה
22-5-19 עין דור לילה קמחי מדיטצית אי שניות.
הקלטה
22-5-19 - עין דור - לילה קמחי - -אנחנו והעולם - האמת והבדייה חלק א