יום 1 - הקלטה 1 - ערב - שיחת דהרמה ומדיטציה מונחית - אי-שניות