הרשמה לשירות בצוותי קורסים בעין דור - מאי - יולי 2024

נפתחה ההרשמה לתרגול בשירות בצוותי הקורסים המתוכננים בעין-דור במרץ 2024 והלאה.

ריטריט השירות הוא הזדמנות ייחודית לשלב בין ריטריט ותרגול פורמלי, לבין עשייה ופעולה בתוך קבוצה העובדת יחד, בזמנים של דיבור וזמני שתיקה ובתרגול של תשומת לב המופנית פנימה וגם אל המרחב המשותף.

השירות פתוח בפני מי שישבו פעמיים לפחות בריטריט / סופ"ש של תובנה בעין דור, אחת מהם לפחות, בשלוש השנים האחרונות. בריטריטים עם תנאי סף של ניסיון תרגול נוסף ליוגים, יחולו תנאי הסף גם על הצוות.

כאן תוכלו לראות את רשימת הקורסים המתוכננים בחודשים מאי - אמצע יולי 2024 ואת התפקידים הפנויים בהם. 

ההרשמה לשירות / לקבלת עדכון על פתיחת ההרשמה לשירות נעשית ע"י מילוי טופס המופיע בעמוד המידע של כל קורס. 

בשאלות כלליות לגבי שירות בעין-דור, ניתן לפנות לתמי ברקאי רכזת ההתנדבות במייל eindor.volunteer@tovana.org.il