שיחות דהרמה מוקלטות

שם המורה כותרת שיחה שנה
סטיבן פולדר Brahmavihara - Dharma of loving 2017 לשמיעה
סטיבן פולדר Brahmavihara - Love our demons 2017 לשמיעה
סטיבן פולדר Brahmavihara - We can't be hurt or we can't be found 2017 לשמיעה
סטיבן פולדר 04 SF_Can_Seeing_Free_Us_9-3-17 2017 לשמיעה
סטיבן פולדר Investigation and Illumination. A Factor of Awakening. Hebrew. Course on Seven Factors of Awakening. Clil 22.17 2017 לשמיעה
סטיבן פולדר 11 2017-04-16--SF-Anatta_retreat-guided_meditation_on_the_elements 2017 לשמיעה
סטיבן פולדר 02 2017-4-13-SF-annata_retreat-mindfulness_cutting_the_chains_of_illusion 2017 לשמיעה
סטיבן פולדר 05 2017-4-14-SF-Anatta_retreat-guided_meditation_anatta 2017 לשמיעה
סטיבן פולדר Stephen Fulder Talk for sitting groups leaders - January 2017 2017 לשמיעה
סטיבן פולדר 06 2017-4-15-SF-Anatta_retreat-third_morning_instructions 2017 לשמיעה
סטיבן פולדר 04 2017-4-14-SF-Anatta_retreat-if_there_is_no_self_then_whose_back_is_hurting 2017 לשמיעה
סטיבן פולדר 10 2017-04-16--SF-Anatta_retreat-I_knew_it_was_you_said_piglet 2017 לשמיעה
סטיבן פולדר 01 SF SEEING FREES 2017-03-06-17_08_08 2017 לשמיעה
סטיבן פולדר Is There Anybody Home 2016 לשמיעה
סטיבן פולדר Sickness as Wake Up Call 2016 לשמיעה
סטיבן פולדר The River Sweaps Us Away 2016 לשמיעה
סטיבן פולדר Evening Programe 2016 לשמיעה
סטיבן פולדר 2016-08_Stephen Fulder_ The way of the heart retreat_ Talks day 05_06 2016 לשמיעה
סטיבן פולדר About Action and Karma 2016 לשמיעה
סטיבן פולדר Direct Experiance Doesnt Need 2016 לשמיעה
סטיבן פולדר Alone with Others 2016 לשמיעה
סטיבן פולדר Walking Meditation Instruction 2016 לשמיעה
סטיבן פולדר 04.1 Sickness as Wake Up Call. Advanced Course. English Clil 26.26 2016 לשמיעה
סטיבן פולדר Power of Knowing and Gift of Forgetting. Hebrew. Clil Course. 6Jun2016 2016 לשמיעה
סטיבן פולדר Dharma and Health of Mind-Body 2016 לשמיעה
סטיבן פולדר What Voices Do We Listen To 2016 לשמיעה
סטיבן פולדר Making a Difference While Acce 2016 לשמיעה
סטיבן פולדר Instructions 2016 לשמיעה
סטיבן פולדר Walking Meditation Instruction 2016 לשמיעה
סטיבן פולדר Self and Others, No-Self and N 2016 לשמיעה

עמודים

עמודים