הקלטה 4 - יום 2 - ערב - שיחת דהרמה - This life - what a gift