שיחות דהרמה מוקלטות

הקלטות עבור:
סופ״ש של מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית לילה קמחי ואלה טולנאי בסיועו של גיא סעאתי
2019
יום בקורס שם המורה כותרת שיחה
1 אלה טולנאי הנחיות למדיטציה
1 לילה קמחיאלה טולנאי שיחת פתיחה
2 לילה קמחי דיבור נכון - הקשבה נכונה
2 לילה קמחי הנחיות מדיטציה בישיבה ובהליכה
3 אלה טולנאי חמשת האורחים

הקלטות עבור:
סופ״ש של מדיטצית תובנה (ויפאסנה) בהנחיית לילה קמחי ואלה טולנאי בסיועו של גיא סעאתי
2019