שיחות דהרמה מוקלטות

יום בקורס שם המורה כותרת שיחה
כריסטופר טיטמוס Ct14b World of Mind-Body לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Meditation Instructions לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Inquiry לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Ct25 Deeper than Mindfullness לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Meditation Instructions לשמיעה
כריסטופר טיטמוס CT11 Where is home 19-7-97 לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Meditation Instructions לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Ct2 Do I believe in God לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Search for the Sacred לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Awakening of the Heart לשמיעה
כריסטופר טיטמוס Closing Talks & Metta לשמיעה
כריסטופר טיטמוס The Experience of Insight Meditation לשמיעה
כריסטינה פלדמן Cf4 Time and Transformation לשמיעה
צ’ארלס ז’נו Charles-Concentration,mindfulness and wisdom לשמיעה
כריסטינה פלדמן Cf9 Search of Oneness לשמיעה
כריסטינה פלדמן Renunciation לשמיעה
כריסטינה פלדמן Cf5 The Forces of Craving לשמיעה
כריסטינה פלדמן Cf1 Metta Instructions לשמיעה
כריסטינה פלדמן Sharing our World with Intention לשמיעה
כריסטינה פלדמן Cf6 Introduction Talk לשמיעה
כריסטינה פלדמן Beginners Mind לשמיעה
כריסטינה פלדמן Cf2 Liberared Mind לשמיעה
כריסטינה פלדמן Cf7 The Truth of Change לשמיעה
כריסטינה פלדמן Compassion לשמיעה
כריסטינה פלדמן Cf3 Daily Life Practice & Q&A לשמיעה
כריסטינה פלדמן Cf8 Healing Space לשמיעה
כריסטינה פלדמן Eyes of Innocence לשמיעה
צ’ארלס ז’נו The Buddha's Journey to Awakening 1998 לשמיעה
צ’ארלס ז’נו CG26-Concentration,mindfulness and wisdom July 2009 לשמיעה
צ’ארלס ז’נו Meditation לשמיעה

עמודים

עמודים