שיחות דהרמה מוקלטות

הקלטות עבור:
ריטריט של ויפסאנה ולימוד דברי הבודהה - קרן ארבל ולילה קמחי - לבעלי/ות ניסיון קודם
2024
יום בקורס שם המורה כותרת שיחה
1 קרן ארבללילה קמחי הקלטה 1 - יום 1 - אחהצ - שיחת פתיחה
1 לילה קמחי הקלטה 2 - יום 1 - ערב - מדיטציה מונחית
2 קרן ארבל הקלטה 4 - יום 2 - אחהצ - שיחת דהרמה - הדרשה על הניבאנה.
2 קרן ארבל הקלטה 5 - יום 2 - ערב - מדיטציה מונחית - גוף והתרווחות
3 קרן ארבל הקלטה 6 - יום 3 - בוקר - הנחיות למדיטציה - תשומת לב לנשימה, לכל הגוף והתרווחות + מפגש עם חמשת האורחים
3 לילה קמחי הקלטה 7 - יום 3 - אחהצ - שיחת דהרמה - אושר ועונג - הג'האנה הראשונה
3 לילה קמחי הקלטה 8 - יום 3 - ערב - מדיטציה מונחית - שמיטה ועונג
4 לילה קמחי הקלטה 9 - יום 4 - בוקר - הנחיות למדיטציה - עבודה עם חמשת האורחים, וטיפוח אושר ועונג עם שמיטתם
4 קרן ארבל הקלטה 11 - יום 4 - אחהצ - שיחת דהרמה - השקטה של התודעה וראייה צלולה
4 לילה קמחי הקלטה 12 - יום 4 - ערב - מדיטציה מונחית - מטא
44 לילה קמחיקרן ארבל הקלטה 10 - יום 4 - צהרים - שאלות ותשובות
5 קרן ארבל הקלטה 13 - יום 5 - בוקר - הנחיות למדיטציה - התרווחות, התרחבות ואי-היאחזות
5 לילה קמחי הקלטה 14 - יום 5 - ערב - שיחת דהרמה - הדרך הגדולה
הקלטות עבור:
ריטריט של ויפסאנה ולימוד דברי הבודהה - קרן ארבל ולילה קמחי - לבעלי/ות ניסיון קודם
2023
יום בקורס שם המורה כותרת שיחה
2 לילה קמחי הקלטה 3 - יום 2 - בוקר - הנחיות למדיטציה - תשומת לב לגוף ולנשימה + הנחיות להליכה

הקלטות עבור:
ריטריט של ויפסאנה ולימוד דברי הבודהה - קרן ארבל ולילה קמחי - לבעלי/ות ניסיון קודם
2024

הקלטות עבור:
ריטריט של ויפסאנה ולימוד דברי הבודהה - קרן ארבל ולילה קמחי - לבעלי/ות ניסיון קודם
2023