הקלטה 4 - יום 2 - אחהצ - שיחת דהרמה - הדרשה על הניבאנה.