שיחות דהרמה מוקלטות

הקלטות עבור:
ריטריט סוכות - ערן הרפז בסיוע מולי גלזר ותמי ברקאי
2023
יום בקורס שם המורה כותרת שיחה
1 ערן הרפז יום 1 - הקלטה 1 - ערב - מדיטציה מונחית
2 מולי גלזר יום 2 - הקלטה 2 - בוקר - הנחיות למדיטציה
2 תמי ברקאי יום 2 - הקלטה 3 - צהרים - מדיטציה מונחית
2 ערן הרפז יום 2 - הקלטה 4 - ערב - שיחת דהרמה
3 ערן הרפז יום 3 - הקלטה 5 - בוקר - הנחיות למדיטציה
3 תמי ברקאי יום 3 - הקלטה 6 - צהרים - מדיטציה מונחית
3 מולי גלזר יום 3 - הקלטה 7 - ערב - שיחת דהרמה
4 מולי גלזר יום 4 - הקלטה 8 - בוקר - הנחיות למדיטציה
4 ערן הרפז יום 4 - הקלטה 9 - צהרים - מדיטציה מונחית
4 תמי ברקאי יום 4 - הקלטה 10 - ערב - שיחת דהרמה - לקבל בברכה את האורחים, כי הם כבר כאן
4 ערן הרפז יום 4 - הקלטה 11 - לילה - מדיטציה מונחית
5 תמי ברקאי יום 5 - הקלטה 12 - בוקר - הנחיות למדיטציה
5 מולי גלזר יום 5 - הקלטה 13 - צהרים - מדיטציה מונחית
5 ערן הרפז יום 5 - הקלטה 14 - ערב - שיחת דהרמה - חופש, שחרור ועצמאות
6 ערן הרפז יום 6 - הקלטה 15 - בוקר - הנחיות למדיטציה
6 תמי ברקאי יום 6 - הקלטה 16 - צהרים - מדיטציה מונחית
6 מולי גלזר יום 6 - הקלטה 17 - ערב - שיחת דהרמה - אברי ההתעוררות - שבע מדרגות לגן עדן
6 תמי ברקאי יום 6 - הקלטה 18 - לילה - מדיטציה מונחית - מטא
7 מולי גלזר יום 7 - הקלטה 19 - בוקר - הנחיות למדיטציה
7 ערן הרפז יום 7 - הקלטה 20 - צהרים - מדיטציה מונחית
7 ערן הרפזמולי גלזרתמי ברקאי יום 7 - הקלטה 21 - ערב - שאלות ותשובות

הקלטות עבור:
ריטריט סוכות - ערן הרפז בסיוע מולי גלזר ותמי ברקאי
2023