שיחות דהרמה מוקלטות

הקלטות עבור:
ריטריט בנושא איכויות הלב - שימי לוי וסטיבן פולדר - בעלי/ות ניסיון קודם
2023
יום בקורס שם המורה כותרת שיחה
1 סטיבן פולדר הקלטה 1 - יום 1 - ערב - מדיטציה מונחית - הנני כאן
2 שימי לוי הקלטה 2 - יום 2 - בוקר - הנחיות למדיטציה - התעגנות בגוף - אני כאן
2 שימי לוי הקלטה 3 - יום 2 - צהרים - מדיטציה מונחית - הכרת תודה
2 סטיבן פולדר הקלטה 4 - יום 2 - ערב - שיחת דהרמה - This life - what a gift
3 שימי לוי הקלטה 5 - יום 3 - בוקר - הנחיות למדיטציה - ודאנה
3 סטיבן פולדר הקלטה 6 - יום 3 - צהרים - מדיטציה מונחית - Soft Awareness
3 שימי לוי הקלטה 7 - יום 3 - ערב - שיחת דהרמה - המקום של ברהמה ויהרה בתרגול
4 שימי לוי הקלטה 8 - יום 4 - בוקר - הנחיות למדיטציה - הנחיות לתרגול מטא לעצמי (משפטים)
4 שימי לוי הקלטה 9 - יום 4 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא לעצמי ולדמות נוספת
4 סטיבן פולדר הקלטה 10 - יום 4 - ערב - שיחת דהרמה - The place of the heart
5 שימי לוי הקלטה 11 - יום 5 - בוקר - הנחיות למדיטציה - טיפוח כוונה מיטיבה, מטא לעצמי ולדמות מיטיבה
5 סטיבן פולדר הקלטה 12 - יום 5 - צהרים - מדיטציה מונחית - התיידדות עם עצמי, מטא לעצמי ולדמות מיטיבה
5 שימי לוי הקלטה 13 - יום 5 - ערב - שיחת דהרמה - פחד
6 שימי לוי הקלטה 14 - יום 6 - בוקר - הנחיות למדיטציה - מטא לחבר
6 סטיבן פולדר הקלטה 15 - יום 6 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא לחבר במצוקה
6 סטיבן פולדר הקלטה 16 - יום 6 - ערב - שיחת דהרמה - פינוי בינוי, מפנים מקום
7 שימי לוי הקלטה 17 - יום 7 - בוקר - הנחיות למדיטציה - דמות נייטרלית
7 סטיבן פולדר הקלטה 18 - יום 7 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא
7 שימי לוי הקלטה 19 - יום 7 - ערב - שיחת דהרמה - סליחה
8 שימי לוי הקלטה 20 - יום 8 - בוקר - הנחיות למדיטציה - מודיטה
8 סטיבן פולדר הקלטה 21 - יום 8 - צהרים - מדיטציה מונחית - אופקהה
8 שימי לויסטיבן פולדר הקלטה 22 - יום 8 - ערב - שאלות ותשובות

הקלטות עבור:
ריטריט בנושא איכויות הלב - שימי לוי וסטיבן פולדר - בעלי/ות ניסיון קודם
2023