שיחות דהרמה מוקלטות

10.02.2023 - יום 3 - צהרים - מדיטציה מונחית - נשימה, גוף - הקלטה 3
3 - יהל אביגור - 10.02.2023 - יום 3 - צהרים - מדיטציה מונחית - נשימה, גוף - הקלטה 3.mp3
יהל אביגור
שפה:
עברית
שם הקורס:
להמשך קריאה...
09.02.2023 - יום 2 - בוקר - הנחיות מדיטציה - הנחיות בסיס למדיטציית נשימה - הקלטה 2
2 - יהל אביגור - 09.02.2023 - יום 2 - בוקר - הנחיות מדיטציה - הנחיות בסיס למדיטציית נשימה - הקלטה 2.mp3
יהל אביגור
שפה:
עברית
שם הקורס:
להמשך קריאה...
08.02.2023 - יום 1 - ערב - מדיטציה מונחית - הקלטה 1
1 - יהל אביגור - 08.02.2023 - יום 1 - ערב - מדיטציה מונחית - הקלטה 1.mp3
יהל אביגור
שפה:
עברית
שם הקורס:
להמשך קריאה...
11.02.2023 - יום 4 - בוקר - הנחיות מדיטציה - מטא לדמות הניטרלית - הקלטה 8
8 - שימי לוי - 11.02.2023 - יום 4 - בוקר - הנחיות מדיטציה - מטא לדמות הניטרלית - הקלטה 8.mp3
שימי לוי
שימי לוי
שפה:
עברית
שם הקורס:
להמשך קריאה...
10.02.2023 - יום 3 - ערב - שיחת דהרמה - לב ללא גבולות - הקלטה 7
7 - שימי לוי - 10.02.2023 - יום 3 - ערב - שיחת דהרמה - לב ללא גבולות - הקלטה 7.mp3
שימי לוי
שימי לוי
שפה:
עברית
שם הקורס:
להמשך קריאה...
09.02.1023 - יום 2 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא - הקלטה 3
3 - שימי לוי - 09.02.1023 - יום 2 - צהרים - מדיטציה מונחית - מטא - הקלטה 3.mp3
שימי לוי
שימי לוי
שפה:
עברית
שם הקורס:
להמשך קריאה...
09.02.2023 - יום 2 - בוקר - הנחיות מדיטציה - הכרת תודה - הקלטה 2
2 - שימי לוי - 09.02.2023 - יום 2 - בוקר - הנחיות מדיטציה - הכרת תודה - הקלטה 2.mp3
שימי לוי
שימי לוי
שפה:
עברית
שם הקורס:
להמשך קריאה...

עמודים

Subscribe to רצועות השמע