יום 2 - הקלטה 4 - ערב - שיחת דהרמה - סילה, סמאדהי ומטא.