יום 3 - הקלטה 5 - בוקר - הנחיות למדיטציה - גוונים תחושתיים