יום 4 - הקלטה 9 - צהרים - מדיטציה מונחית - להרפות ולהתקרב