יום 2 - הקלטה 5 - ערב - שיחת דהרמה - אור בתוך החושך