יום 3 - הקלטה 5 - בוקר - הנחיות למדיטציה - אנאפאנהסטי סוטה קטגוריה ג (מצבי תודעה)