יום 2 - הקלטה 2 - בוקר - הנחיות למדיטציה - אנאפאנהסטי סוטה קטגוריה ב (ודאנה).