הקלטה 8 - יום 4 - בוקר - הנחיות למדיטציה - אנאפאנסטי סוטה חלק שלישי