הקלטה 6 - יום 3 - צהרים - חקירה - חקירת סוגיות מיוגים