יום 3 - בוקר - הנחיות למדיטציה - איך לפגוש את התחושות - הקלטה 5